Polityka zwrotów

Zwroty:

1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenia Towaru do Klienta.

3. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to można złożyć w dowolnej formie :
– osobiście w siedzibie firmy,
– listownie pod adresem : eM-Greg Grzegorz Mudry, ul. Asnyka 17 kl.3 m.12, 59-220 Legnica
– telefonicznie pod nr : 793 199 906
– mailowo : info@fabryka81.pl

Aby termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży został zachowany, wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważana jest ona za niezawartą.

5. Umowa Sprzedaży przestaje istnieć w momencie gdy Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjmie ofertę Klienta.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy najszybciej jak jest to możliwe, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty bezpośrednio związane tylko ze zwrotem Towaru do Sprzedawcy.

9. Sprzedawca może obciążyć Klienta odpowiedzialnością za szkody Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto Klienta w sposób nie powodujący obciążenia Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami.

11. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

12. W przypadku bezzasadnego odesłania Towaru lub powrotu na skutek nieodebrania Towaru w wyznaczonym terminie, Klient otrzyma zwrot Towaru po opłaceniu kosztów ponownej wysyłki zgodnie z  §4 Regulaminu sklepu.


Shopping Cart